Via dit formulier vraagt u online een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Dit is een bewijs dat u ingeschreven staat bij de gemeente. Na de online aanvraag krijgt u het uittreksel per post toegestuurd.

Starten