Via dit formulier vraagt u online een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand aan. Dit is een bewijs van

  • geboorte
  • huwelijk
  • partnerschap
  • echtscheiding
  • beëindiging partnerschap
  • akte omzetting partnerschap
  • overlijden

U kunt het uittreksel alleen maar aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Na de online aanvraag krijgt u het uittreksel per post toegestuurd.

Starten